Over BBOT

Historiek

DE BBOT is ontstaan dankzij een samenloop van behoeften en gebeurtenissen. Een kort overzicht:

 • 1945 – behoefte aan krachtenbundeling

De orthopedische technologie komt in een ware stroomversnelling: nieuwe materialen en constructietechnieken zorgen voor een behoefte bij specialisten om informatie te delen en krachten te bundelen.

 • 1951 – oprichting BBOB

Een 20-tal vakmensen stichten samen de Beroepsvereniging der Bandagisten en Orthopedisten van België (BBOB) onder leiding van Robert Angerhausen. Doel: zoveel mogelijk bandagisten, orthesisten en prothesisten verenigen om samen elkaars belangen te verdedigen.

 • 1954 – oprichting BVOOS

De erkende Belgische Vereniging van Orthopedisten, Orthesisten en Schoentechnici (BVOOS) wordt opgericht. De vakmensen komen vooral uit de schoenambachten (confectie en schoenmakerij). Charles Plancke legt de basis van het beroep.

 • 1963 – ontstaan RIZIV

Het Rijksinstituut voor ziekte-en invaliditeitsverzekering wordt opgericht: een openbare instelling voor sociale zekerheid. De BBOB is de officiële en enige gesprekspartner van de sector bij de onderhandelingen tussen de ziekenfondsen en de zorgverstrekkers.

 • 2007 – ontstaan BBOT (fusie BBOS en BVOOS)

De BBOS en BVOOS fusioneren tot de Beroepsvereniging van Orthopedische Technologieën (BBOT). Of in het Frans l’Union Professionnelle Belge des Technologies Orthopédiques (UPBTO) genoemd.

 • 2014 – oprichting Paritair Comité 340 voor Orthopedische Technologieën

Sinds 1983 ijvert de BBOB voor de oprichting van één overlegorgaan of Paritair Comité (PC) voor bandagisterie en orthopedie. De evolutie naar een eenheidsstatuut van arbeiders en bedienden zorgt uiteindelijk voor de oprichting van de PC 340. Voordien waren de werknemers verspreid onder verschillende PC’s.

 • Vandaag – BBOT als actieve orthopedische belangenverdediger

De BBOT is vandaag een actieve vereniging die in totaal 282 leden telt, waarvan :

  • 171 actieve leden: zelfstandige orthopedische bedrijven (115 Nederlandstalig, 56 Franstalig)
  • 111 passieve leden: leveranciers, studenten, verstrekkers in dienstverband en ereleden

 

;