Over BBOT

BBOT nationaal

Organisatie en structuur

Aan het hoofd van de BBOT staat de Raad van Bestuur die alle beslissingen neemt voor de orthopedische zorgsector. Deze beslissingen worden genomen op basis van verslagen en resultaten uit werkgroepen en contact met andere actoren.

Raad van bestuur 

De Raad van bestuur bestaat uit minstens 9 en maximaal 15 personen: een voorzitter, twee ondervoorzitters, een algemeen secretaris en de overige bestuursleden.

Deze worden verkozen door de werkende leden van de beroepsvereniging. 

Taken van de Raad van Bestuur:

  • stelt het intern reglement op
  • keurt wijzigingen goed
  • legt deze wijzigingen voor aan de Algemene Vergadering 

Voorzitter: Xavier Berteele, berteele.xavier@bbot.be
Algemeen secretaris: Patrick Vermeiren, vermeiren.patrick@bbot.be 

Werkgroepen

Werkgroepen zijn vergaderingen die tot doel hebben om een oplossing of besluit te formuleren op een vraag uit een bepaalde branche. De secretaris maakt een verslag op die behandeld wordt door de Raad van Bestuur. Er bestaan verschillende werkgroepen: 

Vaste BBOT werkgroepen

Deze vinden het hele jaar door plaats als er behoefte aan is en ze blijven ook permanent bestaan. Hierin zetelen leden van de BBOT met eventueel andere experten.

Enkele voorbeelden van werkgroepen: bandagisterie, orthopedie, mobiliteitshulpmiddelen, schoentechnologen. 

RIZIV werkgroepen

Het RIZIV beslist over afspraken en terugbetalingen in de medische sector. Hier bestaan ook werkgroepen die onder andere discussies behandelen over nomenclatuur en terugbetalingen van medische hulpmiddelen. Leden van de BBOT nemen hieraan deel om hun stempel te drukken, de belangen te verdedigen.

Enkele voorbeelden van werkgroepen: bandagisterie, orthopedie.
Maar de BBOT zetelt ook in de Conventiecommissie, Verzekeringsraad en Dienst Geneeskundige Controle en Evaluatie.

Tijdelijke werkgroepen

Ze worden opgezet voor een bepaald onderwerp als er vraag naar is. Deze werkgroepen bestaan niet permanent. 

Contact met andere actoren

Vaak is het nodig om andere actoren of specialisten te raadplegen. Afspraken worden in samenspraak met hen gemaakt. Dit zijn bijvoorbeeld beroepsgroepen, leveranciers, belangenorganisaties, Ministerie van Economische Zaken, ministerie van Onderwijs, Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) of UNIZO.

Wil je alles weten over de werking en de samenstelling van de BBOT? Bekijk de statuten.

Ben je al lid of wil je lid worden? Lees dan zeker het Intern Reglement. Hierin vind je de voorwaarden en de werking van je lidmaatschap.

Algemene vergadering

Elk jaar in maart vindt de algemene vergadering plaats met de Raad van Bestuur.

Info en secretariaat

Wil je meer info?

Neem gerust contact met ons op: secretariaat@bbot.be

 

 

;