Over BBOT

Wat doen we?

Onze focus is om de orthopedische sector continu te optimaliseren zodat we een dynamisch, toekomstgericht en duurzaam zorgaanbod kunnen blijven ontwikkelen.

Dit doen we door:

  • de beroepstitel en de prestaties van orthopedische technologen te verdedigen
  • de professionele, morele, sociale en economische belangen van onze leden bevorderen
  • overeenkomsten af te sluiten met de overheid, organisaties en ondernemingen
  • nieuwe wetten en reglementeringen voor te stellen voor de orthopedische sector
  • samen te werken met scholen en organisaties om de beste opleidingen te voorzien voor (toekomstige) bandagisten en orthopedisten
  • onze leden te informeren over: boeiend nieuws over het vak, de nieuwste trends, activiteiten en opleidingen
  • een kwaliteitszorgsysteem toe te passen die beantwoordt aan de richtlijnen
  • mediator te zijn tussen orthopedische technologen , RIZIV, overheid, artsen, verenigingen…
  • problemen en vragen op te lossen van leden

Samen met de overheid en andere actoren bouwen we een meerjarenplan uit voor de orthopedische zorgsector die de verschillende belangen respecteert.

 

;