Deze website is nog in opbouw, bepaalde inhoud zal nog ontbreken. Onze excuses voor het eventuele ongemak.

Over BBOT

Wat doen we?

Onze focus is om de orthopedische sector continu te optimaliseren zodat we een dynamisch, toekomstgericht en duurzaam zorgaanbod kunnen blijven ontwikkelen.

Dit doen we door:

  • de beroepstitel en de prestaties van orthopedische technologen te verdedigen
  • de professionele, morele, sociale en economische belangen van onze leden bevorderen
  • overeenkomsten af te sluiten met de overheid, organisaties en ondernemingen
  • nieuwe wetten en reglementeringen voor te stellen voor de orthopedische sector
  • samen te werken met scholen en organisaties om de beste opleidingen te voorzien voor (toekomstige) bandagisten en orthopedisten
  • onze leden te informeren over: boeiend nieuws over het vak, de nieuwste trends, activiteiten en opleidingen
  • een kwaliteitszorgsysteem toe te passen die beantwoordt aan de richtlijnen
  • mediator te zijn tussen orthopedische technologen , RIZIV, overheid, artsen, verenigingen…
  • problemen en vragen op te lossen van leden

Samen met de overheid en andere actoren bouwen we een meerjarenplan uit voor de orthopedische zorgsector die de verschillende belangen respecteert.