Over BBOT

Missie en visie

Onze missie

Samen met alle aangesloten leden in de orthopedische sector willen we patiënten de beste levenskwaliteit geven dankzij duurzame, kwalitatieve en adequate zorgen. Ons doel is om patiënten autonoom te laten functioneren met veilige hulpmiddelen die voldoen aan de laatste technieken. Daarom verdedigen we als vereniging het orthopedisch beroep, de vakmensen en hun belangen om dit beroep te kunnen blijven uitoefenen en permanent te laten evolueren.

Onze waarden

PATIENT CENTRAAL 

De patiënten zijn de motor van al onze acties en beslissingen. Ze verdienen onze grootste zorg.  We handelen altijd met het oog op het verbeteren van de levenskwaliteit en de autonomie van de patiënt. 

BETROUWBAAR 

We handelen op een ethische manier en willen maatschappelijk verantwoord te werk gaan. Zowel tegenover patiënten, als tegenover collega’s, leden, artsen, organisaties en alle belanghebbenden. Onze leden kunnen rekenen op betrouwbare hulp en correcte info. 

TRANSPARANT 

We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. We communiceren alle informatie en de nieuwste veranderingen. De laatste verslagen van de vergaderingen zijn altijd raadpleegbaar op onze website. 

ENGAGEMENT 

We engageren ons om zo goed mogelijk alle belangen te verdedigen en de patiënten de beste zorg te kunnen verlenen. We ondersteunen onze leden om voor hen het werk zo eenvoudig en professioneel mogelijk te maken.

;