Wat zijn orthopedische technologen?

Welke opleiding moeten ze gevolgd hebben?

De bandagist, de orthesist en de prothesist moeten een opleiding volgen waarvan het opleidingsprogramma voldoet aan de vereisten die opgesomd worden in artikel 4, 5 en 6 van het Koninklijk Besluit van 6 maart 1997. De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte, alsook uit een stage van 2 jaar op het terrein. 

Na het voltooien van de opleiding moeten de bandagist, orthesist en prothesist hun beroepskennis en vaardigheden via bijscholing onderhouden en bijwerken. 

De Federale Overheid is bevoegd om de minimale kwalificatievereisten voor de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen te bepalen. De Gemeenschappen zijn bevoegd voor de interpretatie van de minimale kwalificatievereisten en voor de organisatie van het onderwijs.  U vindt meer informatie op hun website:

Een overzicht van de opleidingen vind je via volgende link: http://www.orthopedieietsvoorjou.be/

;