Over BBOT

BBOT Kwaliteit 

Kwaliteit van opleidingen

De BBOT hecht veel belang aan de kwaliteit van de zorgen. Daarom zetten we ons sterk in bij de ondersteuning en de samenwerking met verschillende opleidingsinstituten.

Een overzicht van de opleidingsinstituten in België:

  • Thomas More in Geel (Bachelor opleiding OT Nederlandstalig)
  • ISEK, Haute Ecole Paul Spaak te Brussel – H2B (Bachelor opleiding OT Franstalig)
  • Kogeka, Sint-Jozefinstituut in Geel (Hoger secundaire OT opleiding Nederlandstalig)
  • KTA, Vesaliusinstituut in Oostende (Hoger secundaire OT opleiding Nederlandstalig)
  • IND Namur, INSTITUT NOTRE DAME NAMUR in Namen (Hoger secundaire OT opleiding Franstalig)
;