Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Wat zijn de nieuwe trends en evoluties op technisch vlak? Welke congressen, studies en opleidingen staan op het programma? Wat komt er voort uit de werkgroepen en welke nieuwe wetten werden er goedgekeurd? Blijf op de hoogte van het laatste nieuws in de orthopedische sector.

Als lid hebt u toegang tot: 

 • Het BBOT magazine
  Dit verscheen 4x per jaar en werd gratis verstuurd naar alle leden, hun leveranciers, studenten en docenten orthopedie en geneesheren die zetelen in het RIZIV. Hier kan u de oudere jaargangen van het magazine lezen.

 • De BBOT nieuwsbrief
  Begin 2020 schakelde we hoger in de digitale versnelling en kozen we voor online communicatiekanalen. Er zijn Nieuwsbrieven met linken naar het ledenportaal van de website die onze leden op de hoogte houden van recente evoluties.
 • De laatste vergaderingverslagen
  (enkel toegankelijk voor de primaire contacten van een geregistreerde organisatie)
  Ideaal om op de hoogte te blijven van de stand van zaken van projecten. Raadpleeg ze hier.

Geen lid?
Dan kan u het Jaarboek en de open access delen van de Nieuwsbrief lezen.

 

2022

2021

2020

;