BBOT magazine

Het BBOT magazine
Dit verscheen 4x per jaar en werd gratis verstuurd naar alle leden, hun leveranciers, studenten en docenten orthopedie en geneesheren die zetelen in het RIZIV.

Raadpleeg al onze magazines hier:

 

 

;