Wat zijn orthopedische technologen?

Wat is de reglementering van deze beroepen in België?

Hoofdstuk 7 van de Gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen bepaalt de basisregels voor de uitoefening van de paramedische beroepen.

 Het KB van 2 juli 2009 bepaalt dat de uitoefening van de bandage, de orthese en de prothese een paramedisch beroep is.

De wet bepaalt (KB van 6 maart 1997):

-        De beroepstitels bandagist, orthesist en prothesist

-        De minimale kwalificatievereisten waaraan men moet voldoen om de beroepen van bandagist, orthesist en prothesist te mogen uitoefenen

-        De technische prestaties die de bandagist, orthesist en prothesist mogen verrichten

-        De handelingen die een arts aan een bandagist, een orthesist en een prothesist kan toevertrouwen.

-        De voorwaarden waaronder de technische prestaties en de toevertrouwde handelingen mogen worden gesteld zoals de noodzaak van een voorschrift.

;