Wat zijn orthopedische technologen?

Wat is de reglementering van deze beroepen in België?

Hoofdstuk 7 van de Gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen bepaalt de basisregels voor de uitoefening van de paramedische beroepen.

Het KB van 2 juli 2009 bepaalt dat de uitoefening van "de bandage, de orthese en de prothese" een paramedisch beroep is.

Het KB van 7 april 2023 bepaalt:

  • De beroepstitels van de orthopedisch technoloog.
  • De minimale kwalificatievereisten waaraan men moet voldoen om de beroepen van orthopedisch technoloog te mogen uitoefenen.
  • De technische prestaties die de orthopedisch technoloog mogen verrichten.
  • De handelingen die een arts aan een orthopedisch technoloog kan toevertrouwen.
  • De voorwaarden waaronder de technische prestaties en de toevertrouwde handelingen mogen worden gesteld zoals de noodzaak van een voorschrift.

Technische prestaties

De orthopedische technologie is in vier specialisaties verdeeld, die complementair zijn, maar elk een eigen identiteit hebben:

  • in de bandagisterie en de orthesiologie
  • in de prothesiologie
  • in de mobiliteitshulpmiddelen
  • in de schoentechnologie

Voor meer antwoorden verwijzen naar de website van het FOD Volksgezondheid:

Wat doen orthopedisch technologen?

Welke opleiding moet u volgen om de beroepen te mogen uitoefenen?

Wie mag deze beroepen uitoefenen?

Waar vindt u de lijst met personen die het beroep mogen uitoefenen?

Hoe krijgt u een visum en een erkenning om de beroepen te mogen uitoefenen?

Hoe kan u een erkenning aanvragen?

Kan u met een buitenlands diploma werken in België als bandagist, orthesist en/of prothesist?

Wat is de reglementering van het beroep in België?

Wat is er veranderd aan het beroep in 2023?

Waar vindt u de adviezen die werden uitgebracht over deze beroepen?

Hebt u nog andere vragen?

;