Je functie

Selecteer je functie

Je gegevens

Categorie student

Selecteer je functie


Ga akkoord met onze voorwaarden

Indien u dit contract inzendt, verbindt u zich ertoe om de opgestuurde kostennota met een bedrag dat overeenkomt met de optie die door u werd aangeduid, te voldoen binnen de 7 dagen na ontvangst van de kostennota.

Je gegevens

Categorie Technieker

Duidt aan tot welke categorie u behoort a.u.b.* Dit wordt door het secretariaat nagekeken op de website van het RIZIV

Ga akkoord met onze voorwaarden

Indien u dit contract inzendt, verbindt u zich ertoe om de opgestuurde factuur met een bedrag dat overeenkomt met de optie die door u werd aangeduid, te voldoen binnen de 7 dagen na ontvangst van de factuur.

Je gegevens

Activiteiten

Products > Prefab

Products > Custom-made components
Products > Workplace equipment

Products > ServicesProducts > Subcontractors Custom-made components


Lidgeld

U stelt uw kandidatuur als aangesloten lid van de sectie toeleveranciers en stort met deze het integraal lidgeld van 1200 €

Documenten

Volgende documenten dienen te worden bijgevoegd indien het een nieuw lidmaatschap betreft:Ga akkoord met onze voorwaarden

Indien u dit contract inzendt, verbindt u zich ertoe om de opgestuurde kostennota met een bedrag dat overeenkomt met de optie die door u werd aangeduid, te voldoen binnen de 7 dagen na ontvangst van de kostennota.

Je gegevens


Personeel

Actief in de volgende vakgebieden (meerdere keuzes mogelijk)


Totaal aantal werknemers (aanduiden a.u.b.):


Ter verduidelijking: in dit systeem wordt geen rekening gehouden met erkende of niet-erkende werknemers, ALLE werknemers worden in telling gebracht.

Het secretariaat kijkt het aantal personeelsleden via de officiële neergelegde balans na en op basis daarvan zal het lidgeld worden opgesteld.

Onze statuten

Ik verklaar kennis te hebben van de statuten van de B.B.O.T. en verbind mij alle voorschriften na te leven

Volgende documenten dienen te worden bijgevoegd :

Ga akkoord met onze voorwaarden

Indien u dit contract inzendt, verbindt u zich ertoe om de opgestuurde kostennota met een bedrag dat overeenkomt met de optie die door u werd aangeduid, te voldoen binnen de 7 dagen na ontvangst van de kostennota.

;