Nieuws > Winkel terug open?

Winkel terug open?

De regering heeft een maximale inspanning geleverd op het gebied van sociale afstandsmaatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Zoals geweten wordt het voornamelijk door druppels overgedragen. In het algemeen wordt mensen geadviseerd om onnodig sociaal contact te vermijden en thuis te blijven als ze symptomen hebben. Bij de heropening van de winkels moet er dan ook bijzondere aandacht worden besteed aan de strikte naleving van de algemene hygiënemaatregelen. Zorgvragers met een risicofactor zijn een bijzonder kwetsbare bevolkingsgroep. Bovendien lopen sommige zorgvragers die diensten van de orthopedische technologen nodig hebben, een bijzonder groot risico.

We werken met z’n allen in een winkelomgeving waar we onze klanten zo optimaal mogelijk willen bedienen. Ook in deze bijzondere tijd. Maar daarbij willen we ook de aandacht hebben voor veilig en gezond werken. Hiervoor zijn richtlijnen opgesteld door de overheid in de vorm van een generieke gids. Voor de orthopedische zorgverlener hebben we een sectorgids opgemaakt die een oplijsting is van de maatregelen die voor deze specifieke groep zorgverleners van toepassing is. Voor onze leden hebben we een stappenplan gemaakt waarmee ze zich kunnen voorbereiden op de heropening van hun winkel. Wees hierop alert en volg deze stappen en richtlijnen ook.

Lees meer op onze ledenpagina

;