Nieuws > Persoonlijke beschermingsmiddelen

U blijft actief als zorgverlener voor dringende essentiële OT zorg of u maakt u zorgen bij de herneming van uw activiteiten over het persoonlijk beschermingsmateriaal?

 

Op 31 maart werd er een statusupdate inzake persoonlijke beschermingsmiddelen meegedeeld door de overheid.

Minister De Backer: “Stap voor stap pakken we alle tekorten aan. Er zijn de afgelopen week heel wat orders geplaatst en leveringen aangekomen. De federale overheid ondersteunt maximaal de ziekenhuizen en de regio’s door het plaatsen van centrale bestellingen. We hebben ook een bijkomend professioneel aankoopteam opgezet. Dat team is samengesteld uit inkoopspecialisten die professioneel niets anders doen dan deals opzetten en afsluiten. Zij ondersteunen de administraties zodat zij zich kunnen concentreren op het afronden en afhandelen van de vele aankopen die vandaag gebeuren. Helaas zijn er ondernemers die munt willen slaan uit een wereldwijde gezondheidscrisis waarbij mensen sterven. Dat is schandalig, maar het is helaas de realiteit. We doen ons uiterste best niet in deze listige vallen te trappen door voldoende tijd te besteden aan de betrouwbaarheidscheck van potentiële leveranciers. Het hele aankoopproces is een gezamenlijke inspanning van alle betrokken overheidsdiensten, van de bevoegde ministers in de regionale regeringen onder leiding van ministers-presidenten Jambon, Di Rupo en Vervoort en van de voltallige federale regering. Wij doen allemaal samen ons uiterste best om iedereen zo snel en zo goed mogelijk te beleveren. Vanaf vandaag mag u 2 keer per week een rapportering verwachten over bestellingen, leveringen en voorraden. We sturen het aankoopproces op basis van de noden die ons continu en gedetailleerd worden bezorgd door de zorgverleners en ziekenhuizen. Die worden vervolgens via de door de Risk Management Group bepaalde sleutel verdeeld. De Risk Management Group heeft onder leiding van voorzitter minister De Backer, op basis van de input van wetenschappers en experten, de prioriteiten voor de verdeling van materiaal en het testen beslist. Daarnaast hebben de regio’s en verschillende ziekenhuizen hun eigen reguliere kanalen voor aankoop en worden ook nog bestellingen uit het verleden geleverd.”

Hierbij vindt u het advies van de Hoge Gezondheidsraad over het gebruik van mondmaskers tijdens de COVID-19 epidemie. Op 14 april werd een wetenschappelijk advies toegevoegd over het dragen van maskers (welk type masker voor wie).

Het ene mondmasker is het andere niet… meer info vanuit IDEWE

“Het soort ademhalingsbeschermingsmasker dat je nodig hebt, hangt in grote lijnen af van wie moet beschermd worden en tegen welke agentia”, zegt Katrien Van Crombrugge, arbeidsarts en arts infectiepreventie bij IDEWE. “Wie anderen en dus de omgeving wil beschermen omdat hijzelf besmet is, moet een chirurgisch mondmasker dragen. Wil je jezelf beschermen tegen mogelijke besmetting van buitenaf, dan ben je aangewezen op een FFP2-masker.”

Alle recente info over de verdeling van persoonlijk beschermingsmateriaal is terug te vinden op de website van het RIZIV 

Waar kan u terecht voor deze beschermingsmiddelen?

Het RIZIV raadt zorgverleners aan om vragen over de verdeling van beschermingsmateriaal rechtstreeks aan hun gemeente stellen.
Of aanvragen voor persoonlijke beschermingsmiddelen door professionals kunnen rechtstreeks via dit formulier worden ingediend.

;