Nieuws > Opleidingen van de toekomst: thema ZORG

Opleidingen van de toekomst: thema ZORG

BBOT has received financial support from the European Social Fund and the Vlaamse gemeenschap for this project.

 

Korte inhoud en objectieven

De jobs van morgen zullen er anders uitzien dan die van vandaag. De wereld verandert aan een ongezien snel tempo. Transities, zoals de opmars van nieuwe technologieën en digitalisering, hebben een serieuze impact op jobs en competenties en zullen ook in de volgende decennia zorgen voor structurele veranderingen en uitdagingen op de arbeidsmarkt. De zorg- en welzijnssector in Vlaanderen is in transformatie waarbij de vraag naar gezondheidszorg steeds groter wordt en verschuift naar chronische, langdurige zorg in een gefragmenteerd en hoogtechnologisch en digitaal zorglandschap. De beschikbaarheid van de nodige competenties en vaardigheden en voldoende gekwalificeerde en wendbare werknemers kan een sterke katalysator zijn voor onze economie. 

De opleidingen die we in dit project ontwikkelen beogen een aantal competentieverschuivingen die de realisatie van een optimale aansluiting tussen technologische evoluties in de zorgsector mogelijk maken.

Er zullen twaalf opleidingen in ZORG worden ontwikkeld die gegroepeerd worden in de 3 sub thema’s namelijk ‘Digitale vaardigheden’, ‘Technologie in de zorg’ en ‘Psychosociale vaardigheden’. De BBOT sluit aan met 2 topics: technologie (3D printing) en digitale vaardigheden (elektronisch patiënten dossier, EPD)

De opleidingstopics werden gekozen op basis van de gekende noden in het werkveld en de expertise van het partnernetwerk.

  • ESF goedgekeurd bij aanvraag/ ESF approved on request: € 1.588.054,57
  • Project ID: 12319
  • Oproep: 566: Opleidingen van de toekomst
  • Thema's: Leven lang leren
  • Programma: ESF 2014-2020
  • Prioriteit/ Priority: 13

Testers gezocht voor eigen EPD.

Tijdens onze vorige Nieuwsbrief hebben we jullie geïnformeerd over het ESF-project.

Momenteel zijn we volop bezig met Mobilab-Thomas More om het project ‘Van-scan-to-print’ verder uit te werken.

Met betrekking tot het project ‘Elektronisch Patiëntendossier’ (EPD) zijn we ondertussen ook goed gevorderd en daarvoor hebben we een mooi partnerschap kunnen afsluiten met Mediportal. Als lid van de BBOT krijgt u gedurende het eerste jaar 30% korting op hun tarieven. Voor meer info kan u hier al een kijkje nemen.

Om samen met ons deze opleiding voor de opmaak van een eigen EPD te testen zijn we op zoek naar 6 collega’s. U hoeft hiervoor niets te ondernemen, enkel uw gegevens doorgeven aan diane.de.winter@bbot.be.

Deze testcase zal waarschijnlijk plaatsvinden in de eerste helft van oktober. Bedoeling is dat u dan tools krijgt om van uw schriftelijke patiëntendossiers naar een elektronisch patiëntendossier over te stappen, en dat we samen met u de – op dat moment – gratis testcase van MediPortal doorlopen en samen enkele sjablonen aanmaken om alles eenvoudiger te maken. 

Opgelet – vermits dit een ESF project is, geldt dit enkel voor onze Nederlandstalige leden. Wel is het zo dat Franstalige leden zich ook kunnen aanmelden en ook voor hen zullen we dan nadien via de OT Academy deze sessie gratis aanbieden.

We zien alvast uit naar uw reactie. 

;