Nieuws > Opleidingen van de toekomst: thema ZORG

Opleidingen van de toekomst: thema ZORG

BBOT has received financial support from the European Social Fund and the Vlaamse gemeenschap for this project.

 

Korte inhoud en objectieven

De jobs van morgen zullen er anders uitzien dan die van vandaag. De wereld verandert aan een ongezien snel tempo. Transities, zoals de opmars van nieuwe technologieën en digitalisering, hebben een serieuze impact op jobs en competenties en zullen ook in de volgende decennia zorgen voor structurele veranderingen en uitdagingen op de arbeidsmarkt. De zorg- en welzijnssector in Vlaanderen is in transformatie waarbij de vraag naar gezondheidszorg steeds groter wordt en verschuift naar chronische, langdurige zorg in een gefragmenteerd en hoogtechnologisch en digitaal zorglandschap. De beschikbaarheid van de nodige competenties en vaardigheden en voldoende gekwalificeerde en wendbare werknemers kan een sterke katalysator zijn voor onze economie. 

De opleidingen die we in dit project ontwikkelen beogen een aantal competentieverschuivingen die de realisatie van een optimale aansluiting tussen technologische evoluties in de zorgsector mogelijk maken.

Er zullen twaalf opleidingen in ZORG worden ontwikkeld die gegroepeerd worden in de 3 sub thema’s namelijk ‘Digitale vaardigheden’, ‘Technologie in de zorg’ en ‘Psychosociale vaardigheden’. De BBOT sluit aan met 2 topics: technologie (3D printing) en digitale vaardigheden (elektronisch patiënten dossier, EPD)

De opleidingstopics werden gekozen op basis van de gekende noden in het werkveld en de expertise van het partnernetwerk.

  • ESF goedgekeurd bij aanvraag/ ESF approved on request: € 1.588.054,57
  • Project ID: 12319
  • Oproep: 566: Opleidingen van de toekomst
  • Thema's: Leven lang leren
  • Programma: ESF 2014-2020
  • Prioriteit/ Priority: 13
;