Nieuws > Horizon-taal. Als verbindingsprofessionals aan toekomst werken.

Horizon-taal. Als verbindingsprofessionals aan toekomst werken”

Dit jaar zijn Diane De Winter en Gudrun Cuyt lid geworden van de BSAE, Belgian Society for Association Executives. Dit is een netwerk en vereniging voor verenigingsprofessionals en hun medewerkers die actief zijn in een sectororganisatie, beroepsvereniging of een ledenvereniging. Het is een 'mensen'-vereniging waar verbindingsprofessionals aan de toekomst werken.

‘Wat is een verbindingsprofessional?’ horen we u denken.

Hiervoor bestaat er geen opleiding, maar een verbindingsprofessional is een professional die mensen helpt verbinden op een collectieve ambitie. Dit samen met de leden, maar ook met externe stakeholders.

Een verbindingsprofessional is bijgevolg op de eerste plaats een sterke facilitator – bij voorkeur met een zekere inhoudelijke kennis van zaken – die ervoor zorgt dat er binnen diverse groepen een dialoog tot stand komt die kan leiden tot oplossingen die niet enkel bv. voor de BBOT zelf, maar ook voor de andere organisatie nuttig is. Deze rol werd voorbereid door de voorzitter van de BBOT, Xavier Berteele. Helpende handen en opvolging is nodig.

Ook een nieuwe attitude en bijhorende vaardigheden trekken aan de mouw van de klassieke inhoudelijke stafmedewerker. Het verenigingsleven is sterk geëvolueerd. Het klassieke patroon van collectieve belangenbehartiging en individuele dienstverlening is voorbijgestreefd. Het leidmotief wordt kijken hoe het beroep of sector zich ontwikkelt, welke innovaties er op ons afkomen en hoe we daar een leidende rol in kunnen spelen, samen met de stakeholders.

Veranderend verenigingsmodel

We moeten op zoek naar samenwerking en verbreding. Daarbij vertrekkend van verbinding van de leden met het oog op het oplossen van vraagstukken die hen bezighouden en die toekomstbepalend zijn. 

Dit concretiseerde zich in de samenwerking met Trius, Asci en Abeçon (Broad Horizon België) voor de uitwerking van een digitaal platform bij de regionalisering van de mobiliteitshulpmiddelen. De BBOT werkgroep mobiliteitshulpmiddelen betrok deze softwareleveranciers in orthopedische technologieën bij de besprekingen met het Agentschap Zorg & Gezondheid toen die een nieuwe regionale nomenclatuur opstelden. Deze softwareleveranciers waren in staat om tijdig een bruikbaar pakket aan te leveren, onze leden waren correct en tijdig geïnformeerd. Een win-win situatie voor alle stakeholders.

Eveneens werd in 2019 in samenwerking met het federaal Agentschap Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) een kwaliteitshandboek uitgewerkt om de orthopedische verstrekker te ondersteunen in zijn verplichting vanaf mei 2021 te voldoen aan de Medical Device Regulation. Een externe samenwerking met Senior Consultants Vlaanderen (SCV) bood onze leden de mogelijkheid om hierover een private pré-audit te laten uitvoeren. Het FAGG kreeg zo meer inzicht in de sector, de BBOT creëerde goodwill bij het FAGG t.o.v. de orthopedische technologen en onze leden kregen een platform waarop ze problemen konden aankaarten. Een win-win situatie voor alle stakeholders.

Sinds de CORONA lockdown staat er op het ledengedeelte van onze website (bbot.be) een hele pijler van info ter beschikking met de laatste updates ivm sociaal juridische, economische, sectorspecifieke vragen en dergelijke. Deze info kunnen we up-to-date houden via een samenwerking met UNIZO en UCM. Lobbywerk met deze organisaties zorgden ervoor dat onze sector, onder Paritair Comité 340, niet verplicht werd te sluiten. UNIZO en UCM ontvangen lidgeld. Een win-win situatie voor alle stakeholders.

Dergelijke verbindingen maken een exponentiële groei mogelijk (zie fig. 1).

 

Figuur 1 Verbinden op verenigingsniveau

Verenigingsprofessionals werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Meestal opereren zij vanuit een relatief klein team, bestaande uit heel uiteenlopende profielen, niet zelden ad hoc samengesteld in functie van de opdracht. Dat maakt dat zij wendbare duizendpoten moeten zijn. Los van de interne organisatie en aansturing, staan zij in direct contact met de leden en stakeholders van de vereniging, zodat zij permanent uitgedaagd worden over een hele resem issues die dikwijls verder reiken dan hun eigen leefwereld.

Waarom aansluiten bij BSAE?

BSAE brengt directeurs, verenigingsmanagers, coördinatoren en professionals actief in ledenverenigingen, beroepsorganisaties, sectorfederaties, platformen en andere communities samen om nieuwe inzichten te verwerven en ervaringen uit te wisselen, informatie te delen met hen, onderzoek uit te voeren rond verenigingsmanagement issues. Over sectorgrenzen heen: socio-economisch, socio-cultureel, vrijetijd en sport, zorg, charities, belangengroepen, ....

Voor hun leden is er een uitgebreid aanbod aan masterclasses en opleidingen binnen de BSAE-Academy.

“Horizontaal. Als verbindingsprofessionals aan toekomst werken”

Verenigingsprofessionals moeten horizontaal en breed kijken.

En horizon-taal spreken. Aan de toekomst werken vanuit de maatschappelijke relevantie van sector, beroep of doelgroep.

BSAE ziet 3 uitdagingen binnen de huidige context van professionals in veel ledenorganisaties:

  • In tijden van polarisatie (tussen werkveld en overheid/politiek, in politiek, tussen subgroepen in de organisatie, ...) actief in zetten op verbinden.
  • Naar binnen georiënteerde verenigingsstructuren ('zo deden we het altijd') naar buiten laten kijken, samen met leden de stip op de horizon zetten en 'breed' kijken.
  • In plaats van 'roepen en reageren tégen' samen een toekomstvisie zetten en van hieruit proactief de sector, het beroep, de doelgroep ontwikkelen voor de toekomst.

En wat betekent dat concreet?

  • Ze bieden inspiratie via het vakblad Community, e-zines, hun website, social media-kanalen en unieke experten met de focus op ledenorganisaties en communities.
  • Persoonlijke ontwikkeling. Gericht bijleren, groeien, reflecteren, nieuwe inzichten op doen als verenigingsprofessional of professional in een ledenorganisatie.
  • Ze creëren kansen voor verenigingsprofessionals en hun ledenorganisatie. Via onderlinge uitwisseling en verbinding, door verbinding met partners, overheden, stakeholders, ... Toekomstgericht.

Nieuwsgierig?

Eind september verschijnt er een dubbelinterview in het vakblad Community. Veerle Fincken, Program manager VOM vzw en Diane De Winter, directeur BBOT, zullen daar een boekje open doen over “hun” ledenorganisatie; beide Belgisch en gericht op een ‘niche’. Uiteraard brengen we jullie daar nog van op de hoogte!

 

;