Nieuws > Coronacommissaris Pedro Facon

Coronacommissaris Pedro Facon

Pedro Facon, de 39-jarige directeur-generaal van FOD Volksgezondheid werd eerste coronacommissaris in oktober 2020.

 

 

Welke bedrijven of organisaties zijn voor u innovatief omgegaan in de laatste 6 maanden?

Dan kijk ik vooral naar wat er binnen de gezondheidszorg zelf gebeurd is. De ziekenhuizen zijn erin geslaagd om tijdens de eerste golf, en nu opnieuw met de 2e golf heel snel hun volledige activiteit te herdenken en te herorganiseren. De niet-COVID zorg moest worden geannuleerd en tegelijkertijd moest er bijkomende capaciteit worden gecreëerd voor de behandeling van COVID patiënten en dat heeft natuurlijk een enorme innovatie vereist binnen het ziekenhuis zelf. Niet alleen structureel maar ook op vlak van het verplaatsen en opleiden van personeel, niet alleen bij ziekenhuizen maar ook bij apothekers, bij zorgcentra, bij thuisverzorgingsdiensten....Dit is uiteraard niet evident maar al bij al is men er toch goed in geslaagd om zich snel aan te passen aan een volledige nieuwe realiteit en dat toch wel te doen met een grote snelheid en met alles wat daarbij komt dus dat vind ik een enorme grote prestatie.

Hebt u zelf ook veranderingen toegepast of ingevoerd?

Uiteraard, in mijn functie toen ik nog directeur-generaal was van FOD Volksgezondheid en nu ook als coronacommissaris. De manier waarop wij werken langs de beleidskant, of het nu in de administratie of in zo een commissariaat of een politiek kabinet is, is helemaal anders. Vanaf maart hebben wij ook heel wat mensen in de administratie thuis laten werken. Er was nog een kernequipe die heel nauw betrokken was bij het crisisbeheer, die af en toe nog naar Brussel kwam, maar natuurlijk onder andere omstandigheden, met meer afstand en dergelijke meer. Dus de manier waarop wij werken binnen de administratie, maar ook bijvoorbeeld de relatie tot het politiek kabinet of tot de stakeholders verloopt nu ook veel meer via elektronische weg. De explosie van het aantal Zoom, Teams, Skype, Webex meetings, dat is natuurlijk iets, had u mij dat een jaar geleden had gevraagd dan had ik dat eigenlijk niet kunnen geloven, maar ondertussen is dat bijna het “nieuwe normaal” geworden. En dat is voor ons natuurlijk ook een hele grote verandering en wat bijzonder uitdagend is nu en ik zie dat voor mijn commissariaat, maar ook voor de nieuwe kabinetten die nu op federaal niveau gestart zijn, dat is dat als je een nieuw team moet creëren, op een moment dat je mensen niet fysiek kunt samenbrengen, dat komt met bijzondere uitdagingen. Het is sowieso altijd belangrijk om uw doelstellingen, uw strategie, de integratie van uw equipe rond die doelen, om dat teweeg te brengen, dat is altijd een grote uitdaging, maar dat wordt eigenlijk nog een stukje uitdagender op het moment dat al uw mensen her en der verspreid zitten. Dan moeten we toch een beetje zoeken hoe we die cohesie tussen die equipe kunnen creëren.

Health& Care is de vakbeurs waar veel mensen elkaar ontmoeten en kunnen netwerken en waar we elkaar kunnen inspireren door content. Een zeer klassiek face-to-face evenement. Jammer genoeg zijn veel evenementen dit jaar stilgezet. Hoe denkt u dat face-to-face contacten en evenementen gaan evolueren? Wanneer terug?

Dat is natuurlijk de vraag van 10 miljoen. Maar wat een beetje de problematiek is van netwerking, of het nu gaat om de private contacten en de vriendschappen en de familiale relaties, maar ook het professionele netwerken, het organiseren van grote evenementen, is dat we te maken hebben met een virus dat net in die omgevingen met sterke sociale en nabije interacties, gedurende een redelijke lange tijd, wat eigenlijk de essentie van netwerken is, dat is de problematiek van de pandemie hier en nu. Het is duidelijk dat de komende maanden, dat het organiseren van grote evenementen, eigenlijk niet aan de orde van de dag is. Er zal zonder twijfel een moment komen waar we enerzijds, door het kunnen inzetten van nieuwe snelle antigeentesten of andere technieken en dan natuurlijk door het vaccin, dat er een stuk een omgeving wordt gecreëerd waarin we elkaar terug veilig kunnen ontmoeten, zowel in de private als in de publieke sfeer. In afwachting zal het natuurlijk zwaar vallen maar we moeten de feiten onder ogen zien en dat is dat sociale interactie op dit moment de motor is voor de verspreiding van het virus. En dat zullen we eerst moeten verslaan vooraleer er opnieuw kan gestart worden met grote netwerking en grote events.

Wie was voor u de afgelopen 6 maanden een inspiratiebron?

Nogmaals, ik werk in de gezondheidszorgsector. De artsen, de verpleegkundigen die op het terrein werken en die toch wel voor een groot deel van de crisis in eerste instantie hebben opgevangen. We weten hoe moeilijk dat is geweest. In maart was dat zich herorganiseren. Sommige zorgverstrekkers, want het zijn niet enkel artsen en verpleegkundigen, maar ook apothekers, de thuisverpleegkundigen, de kinesisten, we weten dat een deel van die mensen hun activiteit heeft moeten stopzetten, maar nadien ook activiteit heeft moeten inhalen, naar andere manieren zoeken om met patiënten te kunnen omgaan. De resilience of de aanpasbaarheid van die mensen vind ik echt wel inspirerend, ook wetend dat ze dat moesten doen in omstandigheden waar ze aanvankelijk nog niet het juiste persoonlijk beschermingsmateriaal hadden en eigenlijk zelf ook wel risico’s liepen voor hun gezondheid. We zijn dan door de zomer gegaan, nu zijn we daar opnieuw in hervallen. Ik beleef dat nogal mee met hen, want natuurlijk als het in de crisis slecht gaat, dan is dat niet alleen op het terrein, maar ook in het crisisbeheer, het beleid daarrond dat we dat voelen, maar de inspiratie van u toch voortdurend te blijven aanpassen, moed daarin houden en het proberen vol te houden. Ik vind dat wel inspirerend en ik denk dat we moeilijk kunnen onderschatten wat voor een zware druk die mensen hebben gevoeld en nog altijd voelen.

Wenst u nog een boodschap door te geven aan de lezers?

Om te beginnen denk ik dat we samen er alles aan moeten doen om uit deze situatie te raken en we kunnen dat, we hebben dat eerder al bewezen en we zullen dat opnieuw bewijzen. En we zullen aandachtig moeten blijven om niet opnieuw te hervallen en voortdurend dezelfde situatie door te maken. Het wordt beter. We hebben steeds meer middelen om ons te beschermen. Houd moed en probeer focus te houden op het feit dat er wel betere tijden komen.


Catherine Defreef, managing director Health&Care, 2 december 2020

;