Deze website is nog in opbouw, bepaalde inhoud zal nog ontbreken. Onze excuses voor het eventuele ongemak.

Een prothesist maakt prothesen:

kunstmatige vervangingen van een (uitwendig) lichaamsdeel, orgaan of onderdeel van een orgaan. Strikt genomen kunnen ook glazen ogen, kunstgebitten en pruiken prothesen genoemd worden, maar die behoren niet tot het vak van de prothesist.

 

 

Prothesist is een bij Koninklijk Besluit beschermde beroepstitel, onderworpen aan opleidingsvoorwaarden en bijkomende examens. Vanaf 31december 2011 zal een bacheloropleiding een basisvereiste zijn. Een basiskennis van de anatomie en ziekteleer is dan ook uitermate belangrijk, niet alleen om een maximaal effect te krijgen, maar vooral om medisch verkeerde behandelingen te vermijden.

 

 

De taken van een prothesist:

 

  1. De behoeftes van de patiënt analyseren en de maten nemen.
  2. De prothese bespreken met patiënt en geneesheer.
  3. Een lastenboek en een ontwerp maken voor de prothese.
  4. Het ontwerp uitvoeren en daarna eventueel aanpassen.
  5. De prothese controleren en afleveren.
  6. Prothesen preoperatoir aanleggen.
  7. Toebehoren aan gipsen of gipsvervangend materiaal aanbrengen.
  8. Klinisch evalueren van de spieractiviteit met het oog op het aanleggen van een prothese.