Deze website is nog in opbouw, bepaalde inhoud zal nog ontbreken. Onze excuses voor het eventuele ongemak.

Een orthesist maakt orthesen:

technische hulpmiddelen die de patiënt helpen om beter te functioneren, te bewegen of stabiel te blijven. Dat kan door een ontbrekend of slecht werkend lichaamsdeel

 • te ontlasten,
 • te steunen
 • te corrigeren.  

Orthesist is een bij Koninklijk Besluit beschermde beroepstitel, onderworpen aan opleidingsvoorwaarden en bijkomende examens. Vanaf 31december 2011 zal een bacheloropleiding een basisvereiste zijn. Een basiskennis van de anatomie en ziekteleer is dan ook uitermate belangrijk, niet alleen om een maximaal effect te krijgen, maar vooral om medisch verkeerde behandelingen te vermijden.  

De taken van een orthesist:

 1. De maat nemen van het lichaamsdeel dat steun nodig heeft.
 2. De orthese bespreken met patiënt en geneesheer.
 3. Een lastenboek en ontwerp maken.
 4. Het ontwerp uitvoeren en daarna eventueel aanpassen.
 5. De orthese controleren en afleveren.
 6. Orthesen aanleggen voor een operatie.
 7. Toebehoren aan gipsen of gipsvervangend materiaal aanbrengen.
 8. Klinisch evalueren van de spieractiviteit met het oog op het aanleggen van een orthese.